Утилізація нафтопродуктів

Утилизация нефтепродуктов, горючего, бензина, дизеля; переработка мазута, отработанных масел, автомобильных масел, красок и других нефтеотходов. Проводим зачистку нафторезервуарив, уничтожаем нефтяные отходы. Цена в Украине

Утилізація, переробка нафтопродуктів і нафтовідходів необхідна при забрудненні сировини або готової продукції, а також тари, різними речовинами. Як правило, нафтопродукти мають забруднення у вигляді піску, шлаків, шламу, різних масел, опадів важких металів, і як не дивно – води. Готові продукти нафтопереробки втрачають свої первинні властивості і продавати їх за первісною ціною вже немає можливості.
Для утилізації приймаємо наступні нафтопродукти та нафтовідходи з різнем ступенем забруднення:
бензин, бензол, біодизель, бітум, відпрацьовані масла, вуглеводні, газ, дизель, дистиляти, ксилол, мазут, масла, мастила, мастильно-охолоджуючі речовини, метанол, моторне паливо, моторне пальне, нафта, нафтошлам, скраплений газ, толуол.
Таким чином наша організація з утилізації застосовує дані продукти при процесі згоряння в печах самих нафтопродуктів, відходів нафти, а також інших матеріалів, виробів, продукції по всій Україні.
Вартість утилізації, ціна за одиницю виміру в Україні:
Ціна сильно варіюється залежно від кількості. Транспортування нафтопродуктів і нафтовідходів, нафтових відходів від місця тимчасового зберігання до місця утилізації проводиться у всіх обласних центрах України і складає близько 50% вартості утилізації. Ціна стартує від 1000 грн за тонну.
Підсумком послуг з утилізації для списання служить акт виконаних робіт про утилізацію, до якого також додаються відповідні ліцензії, акти прийому-передачі обладнання, податкова накладна в електронному вигляді для підприємств – платників ПДВ.